CUSTOMIZE YOUR TEA & COFFEE CARD
YOUR TEAM WITH OUR SHIRTS? ASK US!
CREATE YOUR OWN ORGANIC COLDBREW ICE TEA

Verzenden & retourneren

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:          [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-        [Naam consumenten(en)]

-        [Adres consument(en)] 

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.